Wspólnie zrealizowane projekty

Projekty zrealizowane przez Duszniki-Zdrój i jego miasta partnerskie przy współudziale środków z Funduszy Europejskich

Budowa centrum kultury i spotkań młodzieży

Międzynarodowe Wyścicgi Psich Zprzęgów

Zielona Ścieżka Zdrowia

Jamrozowa Polana – Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie

15-lecie partnerstwa Duszniki-Zdrój – Nove Mesto n/M.

Spacerkiem z Chopinem

Modernizacja zintegrowanego systemu ochronnego Gór Orlickich i Bystrzyckich w związku z podpisaniem umowy z Schengen

Na nartach po górach

Czysta rzeka od Gór Orlickich do Łaby

Ochrona wód na obszarze Sudetów

Dawne sudeckie rzemiosła

Orlicka mozaika kulturalna

Z Kasieńką śladami szklarzy

Śladami tradycji i poznawania

Wspólna droga z sąsiadami

CITY WALK polsko-czeski audioprzewodnik po Dusznikach-Zdroju

CO U SĄSIADÓW WARTE JEST OBEJRZENIA

INNOWACJA WYPOSAŻENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA RZECZ OCHRONY OBSZARU ORLICKIEGO ZÁHOŘÍ I BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ZAKUP SPRZĘTU DO CELÓW TURYSTYCZNEJ DOSTĘPNOŚCI GÓR ORLICKICH I BYSTRZYCKICH ZIMĄ

O Projekcie

Projekt ma na celu popularyzację wykorzystania środków unijnych
w celu skutecznego rozwiązywania problemów w sferach:
kulturalnych, socjalnych, gospodarczych, infrastrukturalnych
oraz przełamywania barier językowych i kulturowych. 

Jest to również forma podtrzymania współpracy transgranicznej
z miastami partnerskimi Dusznik-Zdroju, oraz platforma do promocji
przyszłych wspólnie realizowanych projektów z wykorzystaniem środków
z Europejskich Funduszy.

 

 

Fundusze Europejskie zmieniają pogranicze polsko-czeskie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013
oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice”