Sample Page

Projekt ma na celu popularyzację wykorzystania środków unijnych
w celu skutecznego rozwiązywania problemów w sferach:
kulturalnych, socjalnych, gospodarczych, infrastrukturalnych
oraz przełamywania barier językowych i kulturowych. 

Jest to również forma podtrzymania współpracy transgranicznej
z miastami partnerskimi Dusznik-Zdroju, oraz platforma do promocji
przyszłych wspólnie realizowanych projektów z wykorzystaniem środków
z Europejskich Funduszy.

 

 

Fundusze Europejskie zmieniają pogranicze polsko-czeskie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013
oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice”