Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


CO U SĄSIADÓW WARTE JEST OBEJRZENIA

Opis projektu

Projekt dotyczył promocji polsko-czeskiego obszaru.
KROK PO KROKU Góry Orlickie i Bystrzyckie.
W dwóch wersjach językowych opracowano materiały promocyjne – foldery, ulotki, tablice informacyjne, odbyły się spotkania pracowników informacji turystycznych.

Partner projektu: Gmina Bystrzyca Kłodzka

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: