Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Czysta rzeka od Gór Orlickich do Łaby

Opis projektu

W ramach projektu zbudowano trzy oczyszczalnie ścieków w miejscowości Orlické Záhoří, zapewniając wysokiej jakości oczyszczanie ścieków wypuszczanych do Dzikiej Orlicy.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: