Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Dawne sudeckie rzemiosła

Opis projektu

W trakcie realizacji projektu odbyła się w miejscowym kościele w latach 2012- 2013 wystawa poświęcona dawnym i nieistniejącym już rzemiosłom oraz zorganizowano zawody drwalskie pn. „Kunštátský drvoštěp“.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: