Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


INNOWACJA WYPOSAŻENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA RZECZ OCHRONY OBSZARU ORLICKIEGO ZÁHOŘÍ I BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Opis projektu

Przedmiotem tego projektu była modernizacja wyposażenia i sprzętu systemu ratownictwa w regionie przygranicznym w związku z wejściem do Strefy Schengen.

 

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: