Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Jamrozowa Polana – Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie

Opis projektu

W ramach projektu zmodernizowano Polskie Centrum Biathlonu na Jamrozowej Polanie do standardów licencji B IBU

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: