Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Modernizacja zintegrowanego systemu ochronnego Gór Orlickich i Bystrzyckich w związku z podpisaniem umowy z Schengen

Opis projektu

W ramach projektu zakupiono nowy samochód gaśniczy z cysterną CAS 30 TATRA 815 6×6.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: