Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Ochrona wód na obszarze Sudetów

Opis projektu

Projekt umożliwił budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Orlické Záhoří

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: