Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Śladami tradycji i poznawania

Opis projektu

Projekt dotyczył wspierania turystyki, poznawania Gór Orlickich i  Bystrzyckich. Organizowano wycieczki z przewodnikiem, podczas których poznawano między innymi dawne rzemiosła i tradycje, produkcję sani rogatych, przeprowadzono międzynarodowy rajd w miejscowości Černá Voda i w Międzygórzu z Kasieńką i Rampuszakiem. Opracowano materiały promocyjne, zapewniono utrzymanie tras narciarstwa biegowego.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: