Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Spacerkiem z Chopinem

Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzono renowację dusznickiego rynku, placu warszawy, kolorowej fontanny oraz wybudowano budynek usługowy nad Czarnym Stawem.

Spacerkiem z Chopinem – budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Duszniki Zdrój.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: