Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Wspólna droga z sąsiadami

Opis projektu

Projekt dotyczył wspierania tradycyjnych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych, które odbyły się w Orlickim Záhoří oraz w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu zakupiono wyposażenie: ławostoły, namiot.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: