Portfolio

Projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich


Zielona Ścieżka Zdrowia

Opis projektu

Zielona Ścieżka Zdrowia została podzielona na dwie części: małą i dużą pętle. Mała pętla składająca się z 10 drewnianych stanowisk została zlokalizowana na miejscu „dawnej ścieżki zdrowia” w Parku Leśnym. Duża pętla – wyposażona w 10 stanowisk siłowni zewnętrznej połączyła centrum miasta z Podgórzem oraz małą pętlą. Zestawy ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach zostały tak przygotowane, aby każdy kto zechce korzystać z Zielonej Ścieżki Zdrowia mógł samodzielnie wykonywać ćwiczenia bez względu na wiek, płeć i stopień wytrenowania organizmu.

Projekt współfinasowany przez:
Projekt realizowany przez: