Na nartach po górach

Projekt rozwiązał krytyczny stan mostu Bedřichovka – Lasówka, łączącego trasy narciarstwa biegowego między Polską a Czechami, ponadto utrzymano ratrakowanie tras biegowych w tym rejonie. Odbyły się wspólne polsko-czeskie imprezy mające na celu poznawanie szlaków narciarstwa biegowego, podczas których rozdawano materiały promocyjne. Wydrukowano mapy, powstał film promocyjny, odbyła się prezentacja na targach w Pradze i Katowicach.

Czysta rzeka od Gór Orlickich do Łaby

W ramach projektu zbudowano trzy oczyszczalnie ścieków w miejscowości Orlické Záhoří, zapewniając wysokiej jakości oczyszczanie ścieków wypuszczanych do Dzikiej Orlicy.

Dawne sudeckie rzemiosła

W trakcie realizacji projektu odbyła się w miejscowym kościele w latach 2012- 2013 wystawa poświęcona dawnym i nieistniejącym już rzemiosłom oraz zorganizowano zawody drwalskie pn. „Kunštátský drvoštěp“.

Orlicka mozaika kulturalna

Projekt był kulturalnym wsparciem pierwszego koncertu adwentowego w Orlickim Záhoří, który odbył się w  2011 roku. Wystąpiły wówczas dwa chóry, polski Makrotumia z Dusznik Zdroju oraz czeski Petrklíč z Letohradu. Przed Urzędem Gminy w  Orlickim Záhoří odsłonięto drewnianą szopkę naturalnej wielkości, autorstwa Jana Rázka z Javornicy, a w Zieleńcu w kościele św. Anny umieszczono makietę szopki.

Z Kasieńką śladami szklarzy

Projekt dotyczył rozwoju turystyki – powstała ścieżka edukacyjna „Historia wytapiania szkła“. Zrealizowany projekt „Z Kasienką śladami szklarzy“ przypomina historię hutnictwa szkła na trasie Orlické Záhoří – Deštné v Orlických horách. Ścieżkę można także przemierzać w odwrotnym kierunku. Tablice informacyjne, materiały promocyjne oraz stała ekspozycja w miejscowym kościele przybliżają zwiedzającym czasy już dawno minione. Forma zabawy jest atrakcyjna dla dorosłych i dzieci. Są tu także ciekawostki na temat polskiej huty szkła w Lasówce (Kaiserswalde).

Śladami tradycji i poznawania

Projekt dotyczył wspierania turystyki, poznawania Gór Orlickich i  Bystrzyckich. Organizowano wycieczki z przewodnikiem, podczas których poznawano między innymi dawne rzemiosła i tradycje, produkcję sani rogatych, przeprowadzono międzynarodowy rajd w miejscowości Černá Voda i w Międzygórzu z Kasieńką i Rampuszakiem. Opracowano materiały promocyjne, zapewniono utrzymanie tras narciarstwa biegowego.

Wspólna droga z sąsiadami

Projekt dotyczył wspierania tradycyjnych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych, które odbyły się w Orlickim Záhoří oraz w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu zakupiono wyposażenie: ławostoły, namiot.

CO U SĄSIADÓW WARTE JEST OBEJRZENIA

Projekt dotyczył promocji polsko-czeskiego obszaru.
KROK PO KROKU Góry Orlickie i Bystrzyckie.
W dwóch wersjach językowych opracowano materiały promocyjne – foldery, ulotki, tablice informacyjne, odbyły się spotkania pracowników informacji turystycznych.

Partner projektu: Gmina Bystrzyca Kłodzka